Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hiệu quả từ các cuộc đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-03-2022

Đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng là một trong những tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc nhóm các loại tài sản bắt buộc bán thông qua hình thức đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có quy định cụ thể việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê. Theo đó, việc cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức đấu giá, trừ các trường hợp cho thuê trực tiếp theo quy định.

Ảnh: Quang cảnh cuộc đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng

Trên cơ sở Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đơn vị có tài sản cho thuê tiến hành thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm cho thuê. Sau khi đã có quyết định giá khởi điểm, đơn vị có tài sản cho thuê sẽ thực hiện quy trình đăng thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đó thực hiện quy trình đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2022, việc lựa chọn tổ chức đấu giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, việc thực hiện đấu giá cho thuê mặt bằng còn rất hạn chế về mặt số lượng, tập trung chủ yếu tại các cơ sở y tế và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân là việc đấu giá cho thuê mặt bằng trước đây do các đơn vị tự thực hiện và không thông qua hình thức đấu giá. Tuy số lượng chưa nhiều nhưng qua nắm tình hình thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang là đơn vị được rất nhiều đơn vị có tài sản tin tưởng lựa chọn để thực hiện trình tự thủ tục đấu giá. Với kinh nghiệm, năng lực, uy tín và bằng những biện pháp đổi mới, linh hoạt, công khai, khách quan, minh bạch trong thực hiện quy trình đấu giá, Trung tâm đã khẳng định được vị trí là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện có hiệu quả đấu giá tài sản mặt bằng cho thuê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong hơn 01 năm qua, Trung tâm đã tổ chức đấu giá thành 16 hợp đồng liên quan đến tài sản cho thuê mặt bằng với tổng giá khởi điểm là 3.614.483.600 đồng, giá trúng đấu giá là 6.189.205.079 đồng, chênh lệch tăng giữa giá trúng so với giá khởi điểm là 2.574.721.479 đồng, tăng bình quân 71% so với giá khởi điểm, góp phần tăng thêm nguồn thu cho đơn vị có tài sản.

Với kết quả đạt được, thể hiện cụ thể qua sự chênh lệch cao giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm, ngay từ khâu đầu tiên trong tìm hiểu về đặc điểm, tình trạng của tài sản cho đến bước lập phương án, kế hoạch chi tiết trong hồ sơ năng lực tham gia lựa chọn đều được Trung tâm chủ động thực hiện trong xuyên suốt quy trình đấu giá. Bên cạnh đó, việc áp dụng đa dạng các hình thức đấu giá phù hợp với đặc điểm từng tài sản mặt bằng cho thuê đã góp phần hạn chế tối đa tình trạng móc nối, thông đồng giữa những người tham gia đấu giá, hạn chế được việc thất thoát nguồn thu từ tài sản, đồng thời bảo vệ được quyền lợi của người có tài sản đấu giá cũng như người tham gia đấu giá, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh tại cuộc đấu giá, tạo sự an tâm, tin tưởng tuyệt đối của đơn vị có tài sản, người tham gia đấu giá thực sự có nhu cầu.

Ảnh: Buổi công bố phiếu trả giá tài sản cho thuê mặt bằng

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đấu giá cho thuê mặt bằng trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các giải pháp sau: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đấu giá tài sản mặt bằng cho thuê vừa phù hợp tiêu chí, yêu cầu của chủ tài sản đưa ra, đồng thời phải tối đa hóa giá trị tài sản; thực hiện tốt việc bảo mật thông tin khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhằm khắc phục triệt để tình trạng “cò đấu giá”; nâng cao giá trị chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm, tạo uy tín đối với đơn vị có tài sản khi lựa chọn Trung tâm là đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản; không ngừng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ đấu giá viên, viên chức nghiệp vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lề lối làm việc khoa học để ngày càng chuyên nghiệp hơn, qua đó nâng cao hiệu quả các cuộc đấu giá tài sản nói chung và tài sản cho thuê mặt bằng nói riêng trong thời gian tới./.

Ngọc Diệp

 

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 1319664