Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hiệu quả ứng dụng phần mềm trợ giúp pháp lý tại Hậu Giang

Ngày 04-07-2022

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) đến các Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, thành phố trên cả nước của Cục TGPL - Bộ Tư pháp. Đã kịp thời đáp ứng được yêu cầu về quản lý, lưu trữ hồ sơ điện tử của các vụ việc TGPL cũng như hỗ trợ công tác quản lý khác trong hoạt động TGPL.

Ngay sau khi được tập huấn, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) đã tổ chức triển khai đến toàn thể viên chức để kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã cử viên chức trực tiếp quản lý tài khoản admin, cập nhật kịp thời danh sách Chi nhánh và viên chức của Trung tâm lên phần mềm, cũng như tạo tài khoản cho các Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL, hướng dẫn để các Luật sư chủ động làm quen và thực hiện đúng thao tác trên phần mềm.

Viên chức của Trung tâm thực hiện cập nhật vụ việc trên phần mềm quản lý về TGPL

Qua quá trình thực hiện, chất lượng công tác TGPL tại Hậu Giang đã ngày càng được nâng cao, các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL đã thường xuyên cập nhật các vụ việc TGPL lên phần mềm đầy đủ và chính xác. Các hồ sơ thực hiện TGPL đã được số hóa, cập nhật kịp thời lên phần mềm quản lý phục vụ cho việc đánh giá chất lượng thực hiện vụ việc của mỗi Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL giúp cho Lãnh đạo Trung tâm dễ dàng nắm bắt cũng như giám sát quá trình thực hiện vụ việc TGPL của mỗi Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL. Bên cạnh đó, việc áp dụng phần mềm quản lý đã giúp việc kết nối thông tin giữa Cục TGPL và Trung tâm dễ dàng hơn. Thông qua phần mềm, Cục TGPL có thể quản lý được tất cả vụ việc TGPL mà Trung tâm đang thực hiện, giám sát được chỉ tiêu hoàn thành vụ việc TGPL của mỗi Trợ giúp viên pháp lý, đánh giá chất lượng thực hiện vụ việc TGPL nói chung và Trợ giúp viên pháp lý nói riêng.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, phần mềm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: đôi lúc không phản hồi khi thao tác, không thể cập nhật thời gian thực hiện vụ việc TGPL cũng như file đính kèm... Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Trung tâm đã đề nghị Cục TGPL kịp thời khắc phục những lỗi phát sinh trên hệ thống phần mềm để giúp cho hiệu quả thực hiện hoạt động TGPL ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn./.

                                                                                   Huỳnh Thị Thúy Liễu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1521
Đã truy cập: 1333606