Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hoạt động tham gia tố tụng trong trợ giúp pháp lý năm 2021

Ngày 10-12-2021

           Tham gia tố tụng là một hoạt động quan trọng trong công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) của Đảng và Nhà nước ta, giúp cho người được TGPL bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình tham gia tố tụng, giải quyết các vụ việc liên quan, góp phần không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Xác định rõ tầm quan trọng này, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) luôn quán triệt toàn thể viên chức tập trung thực hiện tốt hoạt động tham gia tố tụng, đồng thời liên hệ và phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh trong hoạt động này.

Quang cảnh họp Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Hiện nay, Trung tâm có 10 Trợ giúp viên pháp lý và 08 luật sư cộng tác viên được phân công tham gia bào chữa hay bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được TGPL trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, Trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên luôn đảm bảo thực hiện đúng quy tắc đạo đức nghề nghiệp về TGPL và quy định của pháp luật về tố tụng. Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng luôn thực hiện tốt các hoạt động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Từ đó, đảm bảo cho các hoạt động tham gia tố tụng được diễn ra một cách khách quan và toàn diện nhất.

          Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã cử Trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên thực hiện tham gia tố tụng trong 188 vụ việc thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai và hành chính. Bằng kỹ năng nghiệp vụ, Trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ qua việc tiếp xúc trao đổi với người được TGPL về nội dung vụ việc, thu thập và cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan cho cơ quan tiến hành tố tụng, nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị luận cứ, tham gia tranh luận tại phiên tòa. Qua đó, đã góp phần xác định sự thật của vụ án, giúp cho Hội đồng xét xử có đánh giá công tâm và khách quan về bản chất vụ án, giúp cho quyền lợi chính đáng của người được TGPL được bảo vệ.

          Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật TGPL 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh chú trọng thực hiện tốt hoạt động tham gia tố tụng, Trung tâm cũng chú trọng đẩy mạnh hoạt động truyền thông về TGPL, tích cực phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức như triển khai trực tiếp đến người dân, qua phương tiện truyền thanh tại địa phương... nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân trên địa bàn đều được tiếp cận và biết về chính sách TGPL, cung cấp số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ của Trung tâm để người được TGPL liên hệ khi có yêu cầu, từng bước tạo ra sự công bằng xã hội, đảm bảo cho mỗi công dân đều bình đẳng trước pháp luật./.

                                                                                           Phan Long Hải

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 212
Đã truy cập: 1319669