Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị "Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang"

Ngày 03-08-2020

Thực hiện Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 và Kế hoạch số 277/KH-STP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp; về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo: các Ban Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; công chức pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ pháp chế thuộc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; lãnh đạo: HĐND, UBND, Phòng Tư pháp và công chức pháp chế các huyện, thị xã, thành phố; cộng tác viên kiểm tra VBQPPL; cơ quan Báo, Đài tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL