Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Ngày 17-11-2022

Nhằm trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, ngày 16/11/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL. Tham dự, phát biểu khai mạc Hội nghị có đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức tham mưu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp cấp huyện.