Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 13-10-2020

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-585 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 về việc chọn Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tham gia thực hiện hoạt động tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế. Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2020 Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị như: Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế Hậu Giang; Bảo Hiểm xã hội tỉnh; Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh; Liên Đoàn lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Công ty Thủy sản Minh Phú; Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ; Cộng tác viên của Trung tâm; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư; Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện; đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã, đặc biệt là sự tham gia đông đảo đại biểu là  lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác pháp chế của các doanh nghiệp và  Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Description: C:\Users\admin\Desktop\IMG_5989.JPG

Quan cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đối thoại, Ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm kịp thời cập nhật các chế độ, chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến lao động của doanh nghiệp, để áp dụng vào thực tiễn, hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý và nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội.

Hội nghị Đối thoại đã thông qua các bài tham luận với nội dung là: Những quy định trong tuyển dụng lao động; Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ; Vai trò của tổ chức công đoàn đối với chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương; Trách nhiệm của Doanh nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan đối với việc tăng thu nhập cho người lao động; Một số quy định về hợp đồng lao động; Chế độ chính sách của người của người lao động trong doanh nghiệp; Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; Vai trò của Công đoàn với công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; Một số vấn đề cơ bản về sử dụng lao động dưới 15 tuổi. Báo cáo tham luận là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các Doanh nghiệp có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Description: C:\Users\admin\Desktop\IMG_6016.JPG

Đại biểu trình bày và trao đổi thao luật tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự được nghe các báo cáo viên tham luận phân tích, giới thiệu những quy định quy định mới của Bộ Luật lao động năm 2019... Qua tham luận các đại biểu đã trao đổi, thảo luận với nhiều nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình và đưa ra nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Đoan Nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 331
Đã truy cập: 1016364