Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 

Ngày 27-07-2020

Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 

Chiều ngày 23/7/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo Báo cáo, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các lĩnh vực công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm cơ bản thực hiện đạt theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới và ngày càng sát với điều kiện thực tế, kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các lĩnh vực công tác tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Một số lĩnh vực công tác tư pháp có kết quả nổi bật như: chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL ngày càng được nâng lên; công tác PBGDPL tiếp tục được quan tâm, chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống người dân, đưa vào triển khai thực hiện mô hình PBGDPL mới phù hợp với mọi đối tượng (tổ chức Hội thi “Pháp luật cho mọi người”); công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được triển khai thực hiện bài bản, chú trọng lựa chọn lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm để tiến hành theo dõi, đánh giá; việc cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng quy định, khắc phục được tình trạng trễ hạn, đặc biệt đang bắt đầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong cấp phiếu lý lịch tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý đúng định hướng, ngày càng đi vào chiều sâu; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, sự nghiêm minh của pháp luật; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt. 

 Tại Hội nghị, đại diện một số lãnh đạo Phòng Tư pháp đã trình bày nhiều ý kiến và đề xuất, kiến nghị có liên quan đến các vấn đề còn tồn tại, bất cập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành Tư pháp Hậu Giang trong triển khai công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời yêu cầu toàn ngành nỗ lực khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020, trong đó: Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở bám sát các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND các cấp đã được phê duyệt và các nhiệm vụ được giao thêm để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng thời, thực  hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ;…

               

          Đ/c Nguyễn Văn Quân – Giám đốc Sở Tư pháp

             phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị

                                                                                               

Ngọc Đang

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 225
Đã truy cập: 458042