Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghi tập huấn các văn bản mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý          

Ngày 22-10-2021

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2021, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Ngày 21 - 22 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang đã tham dự Hội nghị tập huấn bằng hình trực tuyến do Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng - Cục Trợ giúp pháp lý.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý) và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, cũng được các Báo cáo viên tập trung phân tích và làm rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm các quy định pháp luật liên quan đến cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế; cách khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Thông qua Hội nghị đã giúp cho các Trợ giúp viên pháp lý; Luật sư ký hợp đồng thực hiên trợ giúp pháp lý; Người tập sự Trợ giúp pháp lý và kế toán của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nắm bắt được một số điểm mới phù hợp với tình hình thực tế của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý được thanh toán mức thù lao phù hợp với công sức, thời gian thực hiện vụ việc. Bên cạnh đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhằm cụ thể hóa các quy định liên quan đến trách nhiệm của địa phương trong việc phối hợp trợ giúp pháp lý, được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng khi tham gia tố tụng góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý nói chung, trong đó có người khuyết tật có khó khăn về tài chính./.

                                                                                                                             Mỹ Anh

 

 

 

 

 

           


Đang online: 2
Hôm nay: 1465
Đã truy cập: 1333550