Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 09-11-2021

        Thực hiện Kế hoạch số 1031/KH-ĐCT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” tại các tỉnh, thành phía Nam. Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Sở Tư pháp Hậu Giang đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bằng hình thức trực tuyến do Ban Công tác phía Nam, Hội phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

        Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Luật sư Trần Ngọc Nữ, Chi hội Luật sư - Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh triển khai một số vấn đề thực tiễn hiện nay trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Tiến sĩ Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện phụ nữ Việt Nam triển khai về những kỹ năng lồng ghép giới trong các chính sách an sinh xã hội của sở, ngành, địa phương. Với những kiến thức được tiếp thu tại hội nghị, các đại biểu được tăng cường và nâng cao năng lực trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần triển khai hiệu quả và thể hiện rõ hơn nội dung về lồng ghép giới, có các cơ chế, chính sách phù hợp để phụ nữ được thụ hưởng chính sách, được tạo điều kiện để phát huy vai trò của mình trong tạo lập sinh kế bền vững và thoát nghèo. Qua đó, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”./.

                                                                                                 Mỹ Anh

 

 

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 1321102