Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 08-04-2021

Sáng ngày 08/4/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho toàn thể công chức, viên chức đơn vị. Đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức Sở Tư pháp được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Phó trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính và Văn thư - lưu trữ, Sở Nội vụ quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP  ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, hướng dẫn lập danh mục và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan…. Đồng thời tại đây, báo cáo viên đã giải đáp nhiều vướng mắc cho công chức, viên chức Sở Tư pháp liên quan đến việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

Thông qua Hội nghị đã giúp công chức, viên chức Sở Tư pháp nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                                                Ngọc Đang

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1288
Đã truy cập: 1009605