Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Sở, công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Ngày 16-01-2021

Sáng ngày 14/01/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Sở, công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Mã Thị Tươi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có trên 180 đại biểu đến từ các cơ quan khối nội chính tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp…

Đ/c Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, năm 2020, hoạt động của Đảng bộ, cũng như các hoạt động công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt 100% chương trình, kế hoạch đề ra: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp (2020 - 2025), lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí cao. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch (23 văn bản) để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp: kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; …. và triển khai thực hiện có hiệu quả trên từng lĩnh vực; Chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên, đặc biệt kịp thời rà soát các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đó đề ra các cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả hơn; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới về hình thức, chất lượng ngày một nâng lên, nhiều mô hình phổ biến giáo dục pháp luật mới phát huy hiệu quả; hoạt động hòa giải tiếp tục được quan tâm tăng cường, tỉ lệ hòa giải thành trong năm đạt 92,5%, đứng thứ 3 cả nước

Với kết quả đạt được nêu trên, cuối năm 2020, Sở Tư pháp Hậu Giang được Bộ Tư pháp xếp loại xuất sắc và cũng là đơn vị có số điểm đứng thứ 2 trong Khối Sở Tư pháp các tỉnh, thành khu vực Miền tây Nam Bộ và đứng thứ 7 cả nước. Đảng bộ Sở Tư pháp cũng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở Tư pháp trong năm qua. Bước sang năm 2021, để việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở, công tác tư pháp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn nữa, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay, đồng chí yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đặc biệt lưu ý, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Quan tâm, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí tại đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục quan tâm nâng chất, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp đủ về số lượng, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức đáp ứng yêu cầu hoạt động Ngành. Tiến hành rà soát lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ Tư pháp hộ tịch. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo các văn bản pháp luật được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng trên địa bàn. Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; trong 6 tháng đầu năm 2021, tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp….

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 11 cá nhân đã có thánh tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam; Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định của Đảng ủy Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 06 tập thể đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba khối các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện năm 2020./.