Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Ngày 28-12-2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 1771/KH-HĐ ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua. Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng PH PBGDPL) tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 04 văn bản luật gồm: Luật Đầu tư; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hộiLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều. Tham dự Hội nghị có 130 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan Báo, Đài tỉnh và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Huyện, Thị, Thành đoàn; Phòng Kinh tế thành phố và thị xã; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Luật gia cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PH PBGDPL tỉnh yêu cầu các đồng chí Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, sau hội nghị phải tiến hành triển khai nội dung các văn bản trên trong nội bộ cơ quan, ngành mình theo tiến độ Kế hoạch đề ra. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng PH PBGDPL cấp huyện tổ chức triển khai và yêu cầu UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong từng đơn vị và ra dân bằng nhiều biện pháp, hình thức thiết thực, sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Đ/c Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

triển khai tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; đồng chí Võ Thành Chính - Phó Giám đốc, Sở Nội vụ triển khai Luật Thanh niên; đồng chí Võ Công Khanh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Luật Đầu tư và đồng chí Trần Thanh Toàn - Chi Cục trưởng Chi Cục thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, các báo cáo viên đã tập trung phân tích những nội dung cơ bản và những điểm mới của luật nêu trên.