Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai pháp luật về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-12-2021

Thực hiện Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 10/12/2021 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật về chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Hội nghị).

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao về quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua và nhấn mạnh hệ thống pháp luật về doanh nghiệp luôn được các cấp bộ, ngành và địa phương quan tâm, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19, từ Nghị định đến các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực trên như: tài chính, đất đai, đào tạo, thông tin, truyền thông…