Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai và quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 06-07-2022

         Nhằm kịp thời triển khai và quán triệt các văn bản mới của Tỉnh ủy, ngày 06/7/2022, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản của Tỉnh ủy đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị. Đến tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Phượng Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc Sở Tư pháp và khoảng 50 người tham dự.

 Đ/c Trần Phượng Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Phượng Quyên đã nhấn mạnh các nội dung triển khai tại Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiêm túc tập trung tiếp thu và nghiên cứu các nội dung được triển khai, từ đó, cụ thể hóa thành các kế hoạch và công việc cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ đối với mỗi cá nhân và đơn vị.

          Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được triển khai và quán triệt nội dung các văn bản mới của Tỉnh ủy gồm: Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 01/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy định số 1119-QĐ/TU, ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về luân chuyển cán bộ; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 1120-QĐ/TU, ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về triển khai, học tập quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2022 - 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”.

Quang cảnh Hội nghị triển khai

          Thông qua Hội nghị đã giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ và đảng viên, giúp cho mỗi cá nhân nắm vững và sâu sắc những nội dung cơ bản của các văn bản cấp trên, từ đó, làm cơ sở phát huy hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, phổ biến đến người dân xung quanh tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

                                                                                         Phan Long Hải

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1491
Đã truy cập: 1333576