Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật

Ngày 28-05-2021

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành. Đến tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị và gần 80 đại biểu là Thường trực UBND tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Đoàn thể tỉnh; lãnh đạo và đại diện tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tại điểm cầu 08 huyện, thị xã, thành phố có Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Luật gia và Công an huyện, thị xã, thành phố,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các văn bản Luật được triển khai trong đợt đầu tiên năm 2021 lần này, gồm: Luật Cư trú; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có nội dung rất quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ của nhiều sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương. Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được các đồng chí Báo cáo viên pháp luật triển khai. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Báo cáo viên pháp luật tổ chức triển khai nội dung các văn bản Luật có trọng tâm, trọng điểm, lưu ý các điểm mới trong văn bản Luật; các đồng chí dự Hội nghị tại các điểm cầu phải làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ động triển khai đến cán bộ, công chức của đơn vị mình và ra dân bằng nhiều nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng nhằm giúp người dân nắm bắt và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân.

Đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Trung Hiền - Phó Giáo sư Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa luật Trường Đại học Cần Thơ triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai Luật Cư trú và đồng chí Lê Thị Kim Diệu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Luật Bảo vệ môi trường.