Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng triển khai Kế hoạch năm 2021

Ngày 01-04-2021

          Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức họp triển khai Kế hoạch Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021. Đến tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng; các Thành viên Hội đồng; thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng và các Trợ giúp viên pháp lý.

Đ/c Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp đồng chí Trịnh Thị Trúc Loan, thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng thông qua báo cáo kết quả công tác trợ giúp pháp lý, công tác Phối hợp của Hội đồng năm 2020 và triển khai Kế hoạch Phối hợp của Hội đồng năm 2021. Qua đó, các thành viên Hội đồng và thành tiên Tổ giúp việc cho Hội đồng đã tập trung thảo luận, những thuận lợi và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế năm 2020, đồng thời nêu một số kiến nghị để nâng cao vai trò của Hội đồng, Tổ giúp việc cho Hội đồng, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021.

          Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự phối hợp nhiệt tình của các thành viên Hội đồng trong năm 2020 và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên. Đồng thời, đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các Trợ giúp viên pháp lý cần nâng cao hơn nữa kỹ năng tranh tụng, bào chữa, đại diện… để góp phần hoàn thành tốt Kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo./.

                                                                                  Cao Cường

 

 

 

 

     


Đang online: 4
Hôm nay: 1153
Đã truy cập: 1009470