Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hướng dẫn nghiệp vụ >> Soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Ngày 13-07-2020

 

 

Công văn hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1382
Đã truy cập: 1009699