Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên đất Hậu Giang”

Ngày 11-06-2021

 

Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện, không vụ lợi. Qua đó, cho thấy hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Ngày 11/6/2021, đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã tham gia hiến máu tình nguyện lần II năm 2021 với thông điệp Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” “Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2021” do Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang phát động. Qua đó, có 07 công đoàn viên đăng ký tham gia và đã hiến được 06 đơn vị máu.