Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 11-11-2022

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 13/KH-HĐ ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Ngày 09 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội thi có đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và gần 300 đại biểu là Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các ban, sở, ngành tỉnh; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Đoàn Luật sư; Hội Luật gia; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang; đại diện Tổ chức pháp chế các ban, sở, ngành; Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và 08 đội dự thi là đại diện của 08 huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc và ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khai mạc Hội thi, đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm chủ đề năm nay là năm thứ 10 cả nước hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Với chủ đề của năm 2022 là Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, nhằm phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động. Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.