Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Ngày 15-03-2022

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022, theo đó, đối đượng được kiểm tra đối với cấp tỉnh là: Sở Công Thương; Sở Xây dựng; đối với cấp huyện là: Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ và Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy, cụ thể như sau:

- Về nội dung kiểm tra: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Về thời gian dự kiến kiểm tra: Quý III/2022.

- Về thời hạn kiểm tra: Không quá 07 ngày làm việc/01 đơn vị.

- Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kiểm tra, qua đó, đánh giá kịp thời các mặt hoạt động của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ngành, địa phương được phân công quản lý để có những động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Việc thực hiện tốt Kế hoạch trên sẽ góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lê Thị Liếu

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 304
Đã truy cập: 1319761