Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Ngày 04-03-2022

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, địa phương và tổ giúp việc của Hội đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-HĐPH về Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các hoạt động cụ thể như: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho các thành viên trong Hội đồng ở địa phương; tăng cường quan hệ phối hợp trong tố tụng hình sự; phản hồi và trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý. Đặc biệt tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp trong việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án.

Thông qua các hoạt động trên góp phần nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được kịp thời cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ pháp lý miễn phí với chất lượng tốt nhất.

Cẩm Nhung

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1571
Đã truy cập: 1340158