Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 25-04-2022

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, ngày 12 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Với quan điểm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính thực hiện Thỏa thuận với Hiệp ước Khí hậu Glasgow tại Hội nghị COP26.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu thực hiện trong năm 2023 như sau: (1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; về định mức tiêu thụ năng lượng cho các ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; (2) nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; (3) giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; áp dụng rộng rãi các giải pháp kỹ thuật sử dụng vật liệu, thiết bị tiết kiệm năng lượng vào trong thiết kế, xây dựng các công trình hạ tầng và trong các tòa nhà trên địa bàn tỉnh; (4) giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%; (5) đạt 50% khu công nghiệp, 30% cụm công nghiệp được tiếp cận áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (6) đảm bảo 100% các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; (7) đảm bảo 100% trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (8) đạt 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới từng người dân trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch cũng đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện: Thứ nhất, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thứ hai, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng trong hoạt động cung ứng điện; thứ ba, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công, nông nghiệp; thứ tư, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng và trong các toà nhà./.

Ngọc Diệp

 


Đang online: 1
Hôm nay: 52
Đã truy cập: 1340212