Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 01-06-2021

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Thứ nhất, duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan đồng bộ, ổn định, đảm bảo liên kết thông tin nội bộ của cơ quan và có khả năng liên kết các hệ thống thông tin bên ngoài, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin giữa Sở với các cơ quan khác. Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ lãnh đạo Sở đến các đơn vị trực thuộc.

Thứ hai, 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên.

Thứ ba, 100% văn bản giữa Sở với các cơ quan nhà nước trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

Thứ tư, 90% hồ sơ công việc tại đơn vị được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Thứ năm, 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống báo cáo của Tỉnh.

Thứ sáu, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin theo quy định.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị trực thuộc trong việc tham mưu triển khai thực hiện./.

  Văn Tiếp     

 

 

 

 

 

                    


Đang online: 3
Hôm nay: 1462
Đã truy cập: 466610