Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 16-05-2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 30/KH-STP xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu thực hiện trong năm 2022 như sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 50/KH-STP ngày 22/12/2021 của Sở Tư pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2022, cụ thể:

- Duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan đồng bộ, ổn định, đảm bảo liên kết thông tin nội bộ của cơ quan và có khả năng liên kết các hệ thống thông tin bên ngoài, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin giữa Sở với các cơ quan khác. Đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ lãnh đạo Sở đến các đơn vị trực thuộc. Đảm bảo 100% công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn; 100% máy tính được kết nối mạng; 100% máy tính được cài đặt các phần mềm bảo vệ và diệt vi rút.

- 100% văn bản giữa Sở Tư pháp với các cơ quan nhà nước trao đổi dưới dạng điện tử, trên môi trường mạng (trừ các văn bản mật và các văn bản theo quy định của tỉnh), đảm bảo 100% các văn bản trao đổi trên môi trường mạng được ký số.

- 90% hồ sơ công việc tại đơn vị được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống báo cáo của Tỉnh.

- Duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở có hiệu quả thiết thực; liên tục cập nhật, cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành, đơn vị trên Trang thông tin điện tử.

- Tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả thư điện tử công vụ; phần mềm lý lịch tư pháp, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý thông tin công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, Cơ sở dữ liệu công chứng,… phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm đăng ký hộ tịch và hệ thống thông tin quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cấp xã.

- Triển khai thực hiện dự án Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo đúng chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thứ hai, 100% dịch vụ công tại đơn vị đủ điều kiện được đưa lên trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động.

Thứ ba, triển khai, làm giàu dữ liệu cho hệ thống trợ lý ảo của Tỉnh trong giải đáp các thủ tục hành chính.

Thứ tư, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 50%.

Thứ năm, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%.

Thứ sáu, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của đơn vị đạt 90%.

Thứ bảy, hình thành các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng phát triển Chính quyền số, bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật, lý lịch tư pháp,...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 08 nhóm nhiệm vụ cụ thể, 05 giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể của từng Phòng, Trung tâm thuộc Sở có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện./.

Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 259
Đã truy cập: 1332345