Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 20-04-2022

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo Nghị quyết này thì giá dịch vụ (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 (5 tháng) sẽ thực hiện không thu đối với trẻ em tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2021. Việc ban hành chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 -2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng về tài chính đối với cha mẹ của những trẻ em theo học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19./.

                                                                      Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 11
Đã truy cập: 1340171