Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Khung giá của mức giá điện bán lẻ bình quân

Ngày 10-02-2023

Ngày 03 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg vkhung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh.

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng quy định rằng: Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2023 và thay thế Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 404
Đã truy cập: 1332490