Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện năm 2020

Ngày 23-10-2020

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-HĐPHLN ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Hội đồng) về việc ban hành Kế hoạch Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020. Theo đó, từ ngày 21 đến ngày 22/10/2020, Hội đồng đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Long Mỹ; thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Tham gia Đoàn kiểm tra gồm có: đồng chí  Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng - Trưởng đoàn; đồng chí Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng - Phó Trưởng đoàn; cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng và tổ giúp việc của Hội đồng.

Description: D:\NAM 2020\HOI DONG PHOI HOP LIEN NGANH NAM 2020\BAI VIET\20201022_091919.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng,  phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng đánh gia cao kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10) như: Niêm yết công khai bảng thông tin về trợ giúp pháp lý; phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; hướng dẫn, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý và đề nghị, giới thiệu đối tượng đến Trung tâm, yêu cầu trợ giúp pháp lý; đăng ký tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; thông báo thời gian, địa điểm hỏi cung, lấy lời khai; việc giao các văn bản tố tụng (Kết luận điều tra, cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử, thông báo lịch xét xử, quyết định công nhận sự thoả thuận, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, bản sao bản án, thông báo kháng nghị…. cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng thời gian quy định.

Description: D:\NAM 2020\HOI DONG PHOI HOP LIEN NGANH NAM 2020\BAI VIET\20201021_102145.jpg

Quang cảnh của cuộc kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện triển khai đồng bộ, rộng rãi đến tất cả cán bộ của ngành mình để nắm bắt và nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của Thông tư. Tuy nhiên, công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng vẫn còn một số hạn chế như: Số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng còn ít so với tổng số án thụ lý trên địa bàn, chưa xác định được số người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, công tác phối hợp giữa các ngành thành viên chưa chặt chẽ, chất lượng trợ giúp pháp lý đôi lúc chưa cao. Đoàn kiểm tra kiến nghị, các ngành thành viên cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, truyền thông đến người dân và trong nội bộ cơ quan, đơn vị của ngành mình các quy định về trợ giúp pháp lý, đặc biệt là quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của đối tượng; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên để việc phối hợp được chặt chẽ, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý. Qua đó, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới./.

                                          

                                                 Cao Cường

 

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 332
Đã truy cập: 1016365