Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Một số nội dung chính của Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

Ngày 06-01-2023

Ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (sau đây gọi tắt là Nghị định), với những quy định chính như sau:

Hình ảnh về người khuyết tật. Nguồn: sưu tầm.

Theo đó, tại Điều 9 của Nghị định nêu rõ phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 - 22 giờ.

- Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

Ngoài ra, tại Điều 10 của Nghị định cũng quy định về miễn, giảm giá vé cho một số người yếu thế trong xã hội, cụ thể:

- Trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

- Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng thì được miễn giá vé.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023./.

                                                                                  Phan Long Hải


Đang online: 1
Hôm nay: 264
Đã truy cập: 1332350