Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Ngày 29-03-2022

          Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Hội đồng). Ngày 29/3/2022, Hội đồng đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp; các đồng chí là lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng; thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng và các Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021 và triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022.

Quang cảnh cuộc họp

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng, đồng chí Đồng Việt Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (gọi tắt là Trung tâm) thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12 tháng năm 11 năm 2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hình sự giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh.

 - Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp tại các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện trong hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý.

- Sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là thông tư liên tịch số 10). Kịp thời Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng ghi nhận ý kiến đóng góp của Thành viên Hội đồng và đề nghị các cơ quan thành viên của Hội đồng phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10; nâng cao số lượng, chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, một trong những chính sách thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm giúp các đối tượng chính sách, những người yếu thế trong xã hội có điều kiện được tiếp cận với dịch vụ pháp lý miễn phí./.

Ngọc Hà

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 254
Đã truy cập: 1319711