Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Phát động phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2022”

Ngày 28-06-2022

Nhằm phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc, cùng với sự tham gia hưởng ứng, chung sức, chung lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2022”. Theo đó, thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Nội dung thi đua bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về sự cần thiết, lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

- Hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, ứng dụng số của tỉnh Hậu Giang và Trung ương.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã quy định cụ thể nội dung thực hiện gồm: Tiêu chí, thang điểm thi đua, cách xếp hạng và cơ cấu khen thưởng. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” năm 2022.

Việc thực hiện tốt Kế hoạch trên sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân tham gia các hoạt động trên môi trường số, sử dụng các nền tảng số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số./.

Lê Thị Liếu

 


Đang online: 1
Hôm nay: 361
Đã truy cập: 1332447