Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định mới về cư trú và căn cước công dân có hiệu lực từ tháng 7/2021

Ngày 30-06-2021

Vừa qua, Trung ương đã ban hành nhiều quy định mới, nổi bật và có hiệu lực từ tháng 7/2021, góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, cụ thể như:

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành

Tại Công văn 4011/VPCP-KSTT ngày 16/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã nêu rõ về việc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẵn sàng vận hành chính thức cùng thời điểm Luật cư trú có hiệu lực (ngày 01/7/2021). Khi đó người dân ngồi ở nhà hay bất cứ đâu vẫn có thể thực hiện được các việc như: Đề nghị cấp đổi thẻ căn cước công dân; thủ tục khai báo tạm vắng để tránh bị xóa hộ khẩu; nộp hồ sơ đăng ký cư trú,…

Ngoài ra, trong thời gian tới sẽ tích hợp nhiều thủ tục, tiện ích khác để phục vụ cho người dân một cách tốt nhất. Người dân có thể tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và đặc biệt cảm thấy thoải mái và thuận tiện.

2. Người dân được đăng ký thường trú trên 63 tỉnh, thành với điều kiện như nhau

Theo quy định tại Điều 19, 20 Luật Cư trú năm 2006 quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tại nội thành Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2021 thì điều kiện đăng ký thường trú theo quy định tại Luật Cư trú năm 2020 là như nhau tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời, từ ngày 01/7/2021, việc nhập hộ khẩu vào các thành phố lớn cũng có phần “cởi mở” hơn so với trước đây, bởi đã xóa bỏ điều kiện “thời gian tạm trú”, chỉ yêu cầu người dân có chỗ ở hợp pháp là có thể làm thủ tục đăng ký thường trú.

3. Được thực hiện nhiều thủ tục hành chính tại nơi đang làm việc, học tập xa nhà

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 thì người dân có thể thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú mà không cần phải về quê.

Ngoài ra, từ ngày 01/7/2021, người dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú.

Như vậy, trong tương lai sẽ còn nhiều thủ tục người dân được thực hiện tại nơi mình đang học tập, làm việc xa nhà mà không cần phải tốn thời gian, tiền bạc để trở về nơi thường trú như trước đây.

4. Trình tự, thủ tục làm căn cước công dân có nhiều thay đổi

Ngày 01/7/2021 cũng là thời điểm có hiệu lực của một số văn bản liên quan đến căn cước công dân gắn chip, cụ thể là Thông tư số 59/2021/TT-BCA và Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Theo đó, đã có bước tiến mới trong quy trình, thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip - loại giấy tờ tùy thân quan trọng nhất của mỗi công dân, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Bộ Công an yêu cầu thu hồi mọi Chứng minh nhân cũ (9 số, 12 số) khi người dân làm thủ tục đổi sang căn cước công dân gắn chip. Trong khi trước đây, chỉ thu hồi với chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét, còn các trường hợp khác thì chỉ bị cắt góc và được trả lại cho người dân.

Thứ hai, thời gian tối đa để cấp căn cước công dân cho người dân là 08 ngày làm việc (trong đó có 02 ngày để chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; 03 - 04 ngày để Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính xử lý, phê duyệt, in thẻ và 02 ngày chuyển phát về nơi người dân làm thủ tục).

Thứ ba, mã QR trên thẻ căn cước công dân chứa thông tin về số chứng minh nhân dân cũ của người dân. Do đó, người dân không cần phải xin Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân và cung cấp khi làm các thủ tục, giao dịch sử dụng số chứng minh nhân dân cũ như trước đây, trừ trường hợp mã QR không có thông tin về số chứng minh nhân dân.

Thứ tư, người dân chính thức được làm căn cước công dân ở nơi tạm trú từ ngày 01/7/2021, thay vì phải về nơi thường trú như trước đây.

Thứ năm, khi đi làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, người dân không còn phải điền thông tin trên Tờ khai căn cước công dân như trước, mà cán bộ làm thủ tục sẽ tìm kiếm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó in phiếu cho người dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên…

                                                                                Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1074
Đã truy cập: 466231