Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định mới về số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 03-12-2021

Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể: Cấp xã loại I được bố trí tối đa 22 người; cấp xã loại II được bố trí tối đa 20 người; cấp xã loại III được bố trí tối đa 18 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã nêu trên bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.

Quyết định cũng quy định, trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao, các địa phương có thể bố trí cán bộ cấp xã kiêm nhiệm cán bộ cấp xã; cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã; cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2021 và thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định số lượng, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                                    Ngọc Đang

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1193
Đã truy cập: 1009510