Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định mới về ưu đãi cho người có công với cách mạng

Ngày 01-07-2021

          Nhằm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và dành nhiều chính sách ưu đãi cho đối tượng người có công với cách mạng. Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng (gọi tắt là Pháp lệnh), Pháp lệnh này có một số điểm mới sau đây:

Di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện (Vị Thanh, Hậu Giang). Nguồn: internet.

          Thứ nhất, bổ sung thêm 2 đối tượng người có công được hưởng ưu đãi gồm: thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày (khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh). Bên cạnh đó, đối tượng thân nhân người có công với cách mạng đã được quy định cụ thể và chi tiết gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ (khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh).

          Thứ hai, bổ sung chính sách ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất trong các trường hợp: miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước cho đối tượng người có công. Bên cạnh đó, thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh cũng được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là 1 chính sách ưu đãi mới mà trước đây chưa quy định cho đối tượng người có công.

          Thứ ba, bổ sung nhiều ưu đãi cho đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, qua đó, bên cạnh những ưu đãi đã được hưởng, đối tượng này sẽ được hưởng thêm những ưu đãi: trợ cấp hàng tháng bằng 03 lần mức chuẩn, trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình, điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm (Điều 18 Pháp lệnh).

          Thứ tư, bổ sung ưu đãi với đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và hỗ trợ về bảo hiểm y tế (khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh).

          Ngoài ra, Pháp lệnh cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng tại Điều 7 Pháp lệnh bao gồm:

          - Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

          - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

          - Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

          - Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.

          Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, thay thế pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

                                                                                                       Long Hải

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1392
Đã truy cập: 1333477