Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 27-07-2020

 

Description: HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua nhiều Nghị quyết quan trọngNgày 07 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX kỳ họp thứ 16 thông qua Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh là đối tượng áp dụng của Nghị quyết.

Mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông được quy định như sau: Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông: 100.000 đồng/ 01 thí sinh; Thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên: 150.000 đồng/ 01 thí sinh; Thí sinh đăng ký phúc khảo các môn chung: 30.000 đồng/môn.

Cơ quan, đơn vị thu dịch vụ được giữ lại 100% trên tổng số tiền thu được để trang trải chi phí cho công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị vật tư, văn phòng phẩm, ra đề, in sao đề, tổ chức coi thi, chấm thi theo chế độ quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực và các văn bản hiện hành của địa phương. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2020./.

                                                                                                                           Ngọc Đang

 

 

 

 


Đang online: 4
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 457903