Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 05-07-2021

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 Theo đó, mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau:

- Giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí sau: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; lệ phí cấp Căn cước công dân; lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước; phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng; phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;…

- Giảm 70% mức thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí sau: Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường; phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn; phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; phí trong lĩnh vực y tế; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng).

- Giảm 80% mức thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí sau: Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường; phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện; phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển.

- Giảm 90% mức thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí sau: Mức phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam; phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản…

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021./.

Huỳnh Diệu

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1118
Đã truy cập: 466275