Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ đầu tháng

Ngày 26-02-2023

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, chủ động, duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ký ban hành Công văn số 747-CV/TU ngày 24/02/2023 quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ đầu tháng. Theo đó, kể từ ngày 01/3/2023 tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chi bộ hàng tháng được quy định như sau:

1. Chi bộ trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tổ chức sinh hoạt chi bộ vào buổi sáng ngày 01 của tháng, sau Lễ chào cờ (Lễ chào cờ hàng tháng được tổ chức vào lúc 6 giờ 45 phút; nếu ngày 01 trùng với ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì chuyển sang ngày tiếp theo).

2. Chi bộ ấp, khu vực và các loại hình chi bộ khác tổ chức sinh hoạt trong cùng ngày 01 hàng tháng, nhưng không trùng với thời gian buổi sáng sinh hoạt của các chi bộ được nêu tại Mục 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên (trừ các công việc đột xuất, cấp bách chuyển sang sinh hoạt chi bộ vào ngày tiếp theo)./.

                                                                                       Ngọc Đang


Đang online: 1
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 1332328