Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 25-05-2021

 

Ngày 24/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định đã có một số điểm mới so với Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường theo quy định về thực hiện Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (trước đây mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng).

- Bổ sung mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất phân tán dầu tràn và chế phẩm sinh học trong ứng phó sự cố tràn dầu không đúng quy định.

Ngoài ra, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản liên quan đến xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2021./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 1082
Đã truy cập: 466239