Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Tỉnh

Ngày 19-01-2022

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh, chủ động phòng ngừa,  không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, ngày 19 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Quyết định quy định cụ thể về nguyên tắc áp dụng, trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân; các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở riêng lẻ. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định  số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định này góp phần giảm tình trạng cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở riêng lẻ, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương./.

(Đính kèm Quyết định tại đây)

                                                                                             Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 4
Hôm nay: 578
Đã truy cập: 1339165