Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định về hỗ trợ tiền ăn đối với người dân trong khu vực phong tỏa cách ly và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 26-07-2021

Ngày 14/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, nội dung, mức chi được quy định đối với từng đối tượng như sau:

Đối với người dân trong khu vực phong tỏa cách ly thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội (trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước), mức hỗ trợ tiền ăn: 50.000 đồng/người/ngày.

Đối với lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các khu vực phong tỏa cách ly được hỗ trợ tiền ăn: 80.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, các đối tượng trong khu vực phong tỏa cách ly và truy vết F1, F2 được hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

 Về thời gian được hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ tiền ăn cho người dân khu vực phong tỏa cách ly theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Thời gian hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các khu vực phong tỏa cách ly theo thời gian thực tế thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền phân công, quyết định trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2021./.

HỒNG ĐÀO

 

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1556
Đã truy cập: 466704