Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-11-2021

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo Quyết định, mật độ chăn nuôi của Tỉnh không vượt quá 1,0 đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất nông nghiệp (ĐVN/ha), trong đó mật độ chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố  được quy định như sau:

1. Thành phố Vị Thanh: Không vượt quá 0,35 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

2. Thành phố Ngã Bảy: Không vượt quá 0,8 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

3. Thị xã Long Mỹ: Không vượt quá 0,55 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

4. Huyện Vị Thủy: Không vượt quá 1,5 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

5. Huyện Long Mỹ: Không vượt quá 2,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

6. Huyện Phụng Hiệp: Không vượt quá 2,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

7. Huyện Châu Thành A: Không vượt quá 0,6 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

8. Huyện Châu Thành: Không vượt quá 0,2 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2021 và thay thế Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Võ Thị Điểm

 

 

 

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1239
Đã truy cập: 1009556