Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-11-2021

Ngày 23/11/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Quyết định này áp dụng đối với đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP xảy ra trên địa bàn tỉnh gồm: Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo và các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Theo đó, Quyết định quy định cụ thể mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như: Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm a và d khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai; Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm b và d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định; sử dụng đất vào mục đích khác thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định; Lấn, chiếm đất; Hủy hoại đất...

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định; trường hợp quyết định có ghi thời hạn thực hiện nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2021./.

HỒNG ĐÀO

 

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 311
Đã truy cập: 1321045