Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng

Ngày 20-12-2021

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. Theo đó, từ ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ ngày 01 tháng 02 năm 2022) sẽ nhiều thay đổi về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, cụ thể như sau:

Thay đổi về số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày

Hằng năm, căn cứ vào quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày của người lao động theo các trường hợp sau:

- Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn là 8 giờ.

- Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn nhiều hơn 8 giờ nhưng không quá 12 giờ.

- Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn từ 4 giờ đến dưới 8 giờ.

- Cho nghỉ trọn ngày.

Nới giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và làm thêm giờ

Theo Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH đã bỏ quy định về tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là không quá 09 giờ. Thay vào đó, mọi công việc mang tính chất thời vụ mà Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH đề cập đều áp dụng chung tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm/ngày là không quá 12 giờ. Ngoài ra, giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định mở rộng hơn, cụ thể:

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ.

- Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ.

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần hoặc giờ làm thêm theo tháng và ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm. Đặc biệt, tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

Đi làm ngày lễ, Tết không còn được nghỉ bù

Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác theo quy định. Như vậy, từ ngày 01 tháng 02 năm 2022, nếu người lao động đi làm vào dịp lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương sẽ không còn được nghỉ bù mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày làm việc đó./.

Lê Thị Liếu

 

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 924
Đã truy cập: 1320380