Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp Hậu Giang - Đơn vị dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính năm 2021 khối các sở, ngành tỉnh

Ngày 13-06-2022

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, tại Hội nghị phân tích các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI và công bố kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2021 do Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang tổ chức. Theo đó, Sở Tư pháp Hậu Giang đã được Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh xếp loại xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 khối các sở, ngành tỉnh. Một số kết quả nổi bật đạt được trong công tác CCHC, cụ thể như sau:

Đối với công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh, với kết quả được Bộ Nội vụ công bố, trong năm 2021, chỉ số chung về CCHC của tỉnh Hậu Giang được xếp hạng 27/63 tỉnh, thành trong cả nước, xếp thứ 3/13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng đối với chỉ số thành phần về xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL được xếp thứ 4 trong toàn quốc, thứ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (trong thời gian qua, chỉ số này vẫn duy trì ổn định). Đạt được kết quả trên thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương trong việc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL. Trong đó, Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kịp thời nhiều văn bản để chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ (Chương trình cho cả giai đoạn và hàng năm); các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm hơn trong chỉ đạo thực hiện công tác này, chủ động trong tham mưu, tuân thủ nghiêm về quy trình; các nhiệm vụ rà soát, soạn thảo, góp ý, thẩm định, triển khai thực hiện có sự chuyển biến rõ nét qua từng năm, góp phần đảm bảo nội dung văn bản có tính khả thi cao và được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Điều đặc biệt hơn hết là hoạt động xây dựng thể chế được tỉnh xác định là một trong 3 nhiệm vụ “đột phá” tại Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đó công tác này luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm lãnh chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trên cơ sở Chương trình hành động và nhiệm vụ cụ thể.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2021 tại Sở Tư pháp cũng có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây, Ban Lãnh đạo Sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến, đổi mới về cách thức thực hiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác CCHC, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, toàn diện, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, cụ thể: Chủ động trong việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch và các văn bản để triển khai kịp thời các nhiệm vụ CCHC theo đúng quy định và theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên, các nhiệm vụ được xác định  chi tiết, cụ thể trên các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; trong đó Sở xác định trọng tâm năm qua là cải cách TTHC, có đề xuất các giải pháp, sáng kiến về cải cách TTHC. Quá trình thực hiện luôn chủ động trong kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhỡ và có giải pháp khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả trên từng nhiệm vụ CCHC của Sở, cơ cấu tổ chức bộ máy được tinh gọn, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động; đội ngũ công chức, viên chức đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm, sự nhiệt tình, nhiệt tâm với công việc, đặc biệt là trong giải quyết TTHC của Ngành đối với người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới cách thức giải quyết TTHC: Xác định đây là một trong những nhiệm vụ liên quan trực tiếp và cũng là cơ sở để người dân và doanh nghiệp đánh giá về hiệu quả giải quyết TTHC của đơn vị. Thời gian qua, Sở Tư pháp có sự cải tiến trong cách thức thực hiện giải quyết TTHC trực tiếp và trực tuyến. Đối với giải quyết TTHC trực tiếp, với số lượng TTHC của ngành tư pháp là rất lớn, thay vì chỉ giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nay qua dịch vụ bưu chính… Sở Tư pháp đã thành lập Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ giải quyết TTHC, Đội này chia thành hai nhóm: Hỗ trợ giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và giải quyết TTHC hướng về cơ sở (trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn, các điểm trường cho các giáo viên, thực hiện các đợt cao điểm giải quyết TTHC liên quan đến cấp lý lịch tư pháp phục vụ người dân đi làm việc, lao động tại nước ngoài…). Hình thức là vừa nhận, vừa nhập, chuyển xử lý, kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện TTHC trực tuyến (qua video clip, qua sổ tay hướng dẫn, Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội…), từ đó nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, đơn vị và người dân, TTHC giải quyết kịp thời, nhanh chóng, trước hạn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào thành quả chung trong công tác CCHC của tỉnh./.

Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 34
Đã truy cập: 1340194