Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tham gia hiến máu “Hành trình Những giọt máu tình nguyện”

Ngày 26-01-2021

 

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Ngày 25/01/2021, đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Hành trình Những giọt máu tình nguyện” do Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang phát động, Qua đó, có 08 công đoàn viên đăng ký tham gia và đã hiến được 05 đơn vị máu.