Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 11-03-2021

Thực hiện Thông báo số 32/TB-MTTQ-BTT ngày 02/3/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Thông báo số 31/TB-MTTQ-BTT ngày 02/3/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu, người được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 09/3/2021, Sở Tư pháp tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quan cảnh buổi Hội nghị

          Căn cứ theo quy định và hướng dẫn về công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Sở Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị: Họp ban lãnh đạo Sở Tư pháp dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và Hội nghị lãnh đạo Sở Tư pháp mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Tại các Hội nghị, đại biểu đã được nghe về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn người được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, dự kiến nhân sự và tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử.

Trên cở sở nghiên cứu tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tại các Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đồng chí Trần Phượng Quyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                                                                              Khoa Nam


Đang online: 3
Hôm nay: 1171
Đã truy cập: 1009488