Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 25-11-2020

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; vừa qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo Đề án, Sở Tư pháp có 08 đơn vị trực thuộc (giảm 03 đơn vị so với trước đây), cụ thể: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính; Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

Để thực hiện kịp thời Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp được UBND tỉnh phê duyệt, trong thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc họp trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình sắp xếp tổ chức, nhân sự Sở Tư pháp. Trên cơ sở đó, vào chiều ngày 24/11/2020, Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại đơn vị.

          Đ/c Đồng Việt Phương - PGĐ Sở và đ/c Trần Phượng Quyên - PGĐ Sở (giữa) trao quyết định cho các  đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Phượng Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Đồng Việt Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở và các cá nhân có liên quan. Tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Ngọc Đang - Chánh Văn phòng Sở đã thông qua 12 quyết định điều động, bổ nhiệm. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thu Hường giữ chức Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, đồng chí Nguyễn Hồng Đào giữ chức Trưởng Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, đồng chí Nguyễn Quốc Lai, giữ chức Trưởng Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật;...

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thu Hường thay mặt các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã có sự quan tâm, bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, tạo mọi thuận lợi để từng cá nhân phát huy ưu thế của bản thân; đồng thời hứa sẽ cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Thay mặt Ban Giám đốc Sở, đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm sớm hoàn tất việc bàn giao công việc để tiếp nhận nhiệm vụ mới; đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp./.

                                                                                  Ngọc Đang


Đang online: 1
Hôm nay: 311
Đã truy cập: 1016344