Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2022

Ngày 09-06-2022

Nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2022.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Theo đó, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày, ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng có đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, về thành phần tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 150 đại biểu là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Hòa giải viên cơ sở thuộc các đơn vị: thị trấn Kinh Cùng và xã Tân Phước Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp; xã Xà Phiên và xã Vĩnh Thuận Đông thuộc huyện Long Mỹ. Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu tham dự đã được triển khai nội dung gồm các chuyên đề: nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; một số tình huống thực tế thường gặp trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại các địa phương, sau cùng là thảo luận và giải đáp vướng mắc.