Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 3 năm 2021

Ngày 30-03-2021

 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-STP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp sinh hoạt ngày pháp luật năm 2021, nhằm kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản chuyên ngành đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” theo định kỳ. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, cùng với sự có mặt của tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật triển khai một số nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tại buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật”, các đồng chí tham dự đã được các báo cáo viên triển khai các nội dung: Luật Trợ giúp pháp lý; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản. Đặc biệt là việc tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó giúp cho công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan tìm hiểu về ý nghĩa trọng đại của cuộc bầu cử, tích cực tuyên truyền và hưởng ứng ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương./.

          Ngọc Hằng


Đang online: 1
Hôm nay: 1364
Đã truy cập: 1009681