Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 23-09-2021

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 11 tháng 6 năm 2021 tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định về biện pháp bảo đảm cho công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác thực hiện biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Được sự cho phép của UBND tỉnh, ngày 21 tháng 9 năm 2021, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện biện pháp bảo đảm với hình thức trực tuyến tại 09 điểm cầu: Trung ương (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp), tỉnh và 7 điểm cầu tại UBND cấp huyện. Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh và các đơn vị cấp huyện gồm 130 đại biểu: đồng chí Nguyễn Văn Quân - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Tư pháp và phòng chuyên môn nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo công chức, viên chức Phòng chuyên môn trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi Cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên,  Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nhấn mạnh việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm là hết sức cần thiết nhằm triển khai các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, kịp thời phổ biến những nội dung mới của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm theo Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm kịp thời cập nhật các quyđịnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp giới thiệu, hướng dẫn một số điểm mới, các nội dung Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và báo cáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và một số nội dung cần lưu ý, hướng dẫn quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; từ chối đăng ký thế chấp; kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm và giới thiệu một số tình huống thường gặp.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức, hoạt động của cơ quan đăng ký trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Huỳnh Diệu


Đang online: 1
Hôm nay: 1375
Đã truy cập: 1333460