Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN (Hợp đồng số: 68/2022/HĐDVĐGTS ngày 14/11/2022)

Ngày 15-11-2022

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A;

- Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (hồ sơ ông Mai Thanh Lê và bà Nguyễn Thị Út Còn), trong đó:

- Quyền sử dụng đất, bao gồm:

+ Thửa 717 có diện tích 1.075m2 (có 300m2 đất thuộc chỉ giới QH Đường giao thông Bốn Tổng Một ngàn), loại đất LUC, tờ bản đồ số 11A;

+ Thửa 769 có diện tích 1.345,8m2 (có 107,2m2 đất thuộc chỉ giới QH Đường giao thông Bốn Tổng Một ngàn), loại đất BHK, tờ bản đồ số 11A;

+ Thửa 775 có diện tích 906m2 (có 66m2 đất thuộc chỉ giới QH Đường giao thông Bốn Tổng Một ngàn), loại đất CLN, tờ bản đồ số 11A;

+ Thửa 261 có diện tích 96m2 (đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông), loại đất CLN, tờ bản đồ số 07;

+ Thửa 308 có diện tích 464m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 07;

+ Thửa 270 có diện tích 727,2m2 (có 200m2 đất thuộc chỉ giới QH Đường giao thông Kênh 1000), loại đất CLN, tờ bản đồ số 04;

+ Thửa 273 có diện tích 1.442,6m2, loại đất TMD, tờ bản đồ số 04;

+ Thửa 284 có diện tích 300m2 (đất thuộc chỉ giới QH Đường giao thông Bốn Tổng Một ngàn), loại đất CLN, tờ bản đồ số 04;

+ Thửa 306 có diện tích 338m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 04.

- Công trình xây dựng trên đất, bao gồm:

+ Kho (vựa mít) diện tích 550m2, kết cấu: Khung cột sắt tiền chế, mái tole, vách tole, nền gạch tự chèn + láng xi măng;

+ Sân xi măng diện tích 90m2, kết cấu: Láng xi măng;

+ Nhà ở có diện tích 119,1m2, kết cấu: Khung cột BTCT, mái tole + ngói, trần thạch cao, vách tường, nền gạch men;

+ Sân xi măng diện tích 196,38m2, kết cấu: Láng xi măng;

+ Hàng rào diện tích 90,8m2, kết cấu: Trụ đà BTCT, xây tường lửng, trên khung lưới B40;

+ Nhà xe diện tích 68,2m2, kết cấu: Khung cột bê tông đúc sẵn, mái tole, nền láng xi măng;

+ Hồ trước sân (Hòn non bộ) thể tích xây dựng 1,7m3, kết cấu: Vách tường 10 + ốp gạch Ceramic;

+ Hàng rào giáp đường nông thôn diện tích 32,56m2, kết cấu: Khung đà BTCT, xây tường lửng, trên song sắt tiền chế;

+ Hàng rào giáp ông Mai Thanh Lâm diện tích 202,8m2, kết cấu: Khung đà BTCT, xây tường 10, trên lưới B40;

+ Kho giáp lộ nông thôn (Phần 1: Giáp công ty Lộc Trời) diện tích 94,72m2, kết cấu: Khung cột BTCT, mái tole, vách tường (01 vách chung), nền xi măng;

 + Kho giáp lộ nông thôn (Phần 2: Giáp nhà xe) diện tích 29,12m2, kết cấu: Khung cột BTCT, mái tole, trần nhựa, vách tường (01 vách chung), nền Ceramic;

+ Kho giáp lộ nông thôn (Phần 3: Phía sau phần 1, phần 2) diện tích 74,88m2, kết cấu: Khung cột gỗ tạp + thép tiền chế, mái tole, vách tole, nền xi măng;

+ Mái che trước phần 1,2,3 của Kho giáp lộ nông thôn diện tích 2,16m2, kết cấu: Khung sắt tiền chế, mái tole, nền đal xi măng;

+  Mái che đường đi nội bộ diện tích 129,5m2, kết cấu: Khung sắt tiền chế, mái tole;

+ Kho sau nhà chính (phần 1) diện tích 86,32m2, kết cấu: Khung cột sắt tiền chế, mái tole, vách tole + tường lửng, nền Ceramic;

+ Kho sau nhà chính (phần 2) diện tích 166m2, kết cấu: Khung cột sắt tiền chế, mái tole, vách tole + tường lửng, nền xi măng;

+ Hồ nước thể tích xây dựng 14,4m3, kết cấu: Vách tường 20, đáy BTCT;

+ Nhà kho diện tích 10,2m2, kết cấu: Khung cột gỗ tạp, mái tole, vách tole, nền đất;

+ Sân diện tích 43,2m2, kết cấu: Láng xi măng;

+ Đài nước diện tích 5,5m2, kết cấu: Trụ đà BTCT;

+ Chuồng gà diện tích 46m2, kết cấu: Khung sắt tiền chế, mái tole, vách lưới B40 (khoảng 80m2), nền xi măng;

+ Nhà xưởng diện tích 783,15m2, kết cấu: Khung sắt tiền chế, mái tole, vách tường 20 + vách tole, nền xi măng;

+ Lộ giao thông nội bộ diện tích 783,15m2, kết cấu: Khung sắt tiền chế, mái tole, vách tường 20 + vách tole, nền xi măng.

- Cây trồng trên đất, trong đó:

+ Tại thửa 717 (phần 1): Bưởi loại A (7 cây); Gừa loại B (2 cây);

+ Tại thửa 769, 775 (phần 2): Bơ loại C (5 cây); Bưởi (Loại A: 77 cây, loại B: 2 cây, loại C: 2 cây); Cam sành (Loại A: 25 cây, loại B: 9 cây); Dừa loại B (2 cây); Tràm bông vàng (Loại A: 20 cây, loại B: 100 cây, loại C: 80 cây, loại D: 20 cây); Cách loại A (2 cây).

+ Tại thửa 270 (phần 4): Cóc loại A (1 cây); Điều loại A (1 cây); Khế loại A (2 cây); Mít loại C (1 cây); Nhãn loại C (1 cây); Xoài loại A (2 cây); Dầu loại B (3 cây); Bằng lăng loại B (4 cây); Điệp loại B (2 cây); Gừa loại B (2 cây); Vừng cây nhỏ (1 cây).

(Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 14/01/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00293, CH00599, CH00648, CH01795, CH01794, CS01100, CS01098, CS01101, CS01099 do UBND huyện Châu Thành A và Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp cho ông Mai Thanh Lê và bà Nguyễn Thị Út Còn đứng tên sử dụng; Mảnh trích đo địa chính số 13, 14, 15-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành A cấp ngày 21/3/2022; Chứng thư thẩm định giá tài sản số 38/BĐS ngày 05/4/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thống Nhất).

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản sau khi trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 9.217.857.631 đồng (Chín tỷ hai trăm mười bảy triệu tám trăm năm mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi mốt đồng).

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 921.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Việc đại diện cho hộ gia đình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD đối với cá nhân và Sổ hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

a) Thời gian: Ngày 21/11/2022 và ngày 22/11/2022 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/11/2022 (trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/11/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/11/2022 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24/11/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tư pháp (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời khách hàng tham dự cuộc đấu giá)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB-Maithanhle.pdf_20221115153528.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 281
Đã truy cập: 1332367